Stacks Image 1191

Informasjon fra Fyresdal kommune og Ut.no

Du kan få flere informasjon i receptionen

Varden på toppen
Foto: Gunhild Momrak

Hauggrend
Gradering: Krevjande tur
Moh 1191

TOTAL LENGDE: 7,8 km
STIGNING: 590 m
TERRENG: Krevjande, bratt stigning
GANGTID: 5 timar


På Vegen opp.Berrfjell i det fjerne
Foto: Sven Lie

Hauggrend
Gradering: Middels tur
Moh. 1061

TOTAL LENGDE: 9,4 km
STIGNING: 480 m
TERRENG: Middels
GANGTID: 4 timar


Øysteinsfjell i vinterdrakt
Foto: Ragnhild Berge

Fjellgardane
Gradering: Krevjande tur
Moh. 1179

TOTAL LENGDE: 13,2 km
STIGNING: 530 m
TERRENG: Krevjande
GANGTID: Dagstur


Gaukåsvarden
Foto: AAT

Kleivgrend
Gradering: Middels tur
Moh. 1048

TOTAL LENGDE: 6 km
STIGNING: 350 m
TERRENG: Middels
GANGTID: 4 timar


Utsikt frå Tjønnefjell
Foto: Sven Lie

Åslandsgrend
Gradering: Middels tur
Moh. 1066

TOTAL LENGDE: 7 km
STIGNING: 470 m
TERRENG: Middels
GANGTID: 4 timar


Utsikt frå Hegglandsnetten
Foto: Gunhild Momrak

TOTAL LENGDE: 5,8 km
STIGNING: 120 m
TERRENG: Lett tur, liten stigning
GANGTID: 2 timar


Utsikt frå toppen
Foto: Sven Lie

Sentrum
Gradering: Krevjande tur
Moh. 550 / 862

TOTAL LENGDE: 5 km
STIGNING TIL SKORET: 250 m
STIGNING TIL HØGENUT: 570 m
TERRENG: Bratt, krevjande
GANGTID: 3 timar


Frå Geitnetten
Foto: Sven Lie

Sentrum
Gradering: Middels tur
Moh. 776

TOTAL LENGDE: 6 km
STIGNING: 480 m
TERRENG: Bratt, middels
GANGTID: 3 timar


Napen
Foto: Gunhild Momrak

TOTAL LENGDE: 5,8 km
STIGNING: 120 m
TERRENG: Lett tur, liten stigning
GANGTID: 2 timar

TOTAL LENGDE: 9,8 km
STIGNING: 360 m
TERRENG: Bratt, middels
GANGTID: Frå Nape 3 timar


En majestetisk varde på toppen
Foto: Aust-Agder turistforening

Nasefjell
Gradering: Middels tur
Moh. 916

TOTAL LENGDE: 6,8 km
STIGNING: 240 m
TERRENG: Middels, bratte partier
GANGTID: 4 timar


Utsikt fra Kvioptefjell mot Birtevann
Foto: AAT

Birtedalen
Gradering: Middels tur
Moh. 903

TOTAL LENGDE: 5 km
STIGNING: 280 m
TERRENG: Middels, bratte partier
GANGTID: 3 timar


Igletjønnuten
Foto: Hamish Moore

Basthommen
Gradering: Krevjande tur
Moh. 949

TOTAL LENGDE: 3,5 / 6,5 km
STIGNING: 300 m
TERRENG: Middels, bratt tur
GANGTID: 2 / 4 timar


Stemningsbilde frå Åbogsfjell
Foto: Gunhild Momrak

Valebjørgsheia
Gradering: Middels tur
Moh. 854

TOTAL LENGDE: 5,2 km
STIGNING: 260 m
TERRENG: Middels
GANGTID: 3 timar


Informasjonsskilt Lamperiske Duers Grue
Foto: Sven Lie

Austheiene
Gradering: Middels tur

TOTAL LENGDE: 1,4 km
TERRENG: Middels
GANGTID: 2 timar


Fyresdal Bygdemuseum
Foto: Hamish Moore

Austheiene
Gradering: Lett tur

TOTAL LENGDE: 2,7 km
TERRENG: Lett terreng
GANGTID: 1 time


Hamaren mot vikfjell
Foto: Judith Bouman

Fyresdal sentrum
Gradering: Lett tur
Moh. 343

TOTAL LENGDE: 3,3 km TERRENG: Lett
GANGTID: 1 time


HUtsikt mot Drang
Foto: Ukjent

Kilegrend
Gradering: Lett tur
Moh. 522

TOTAL LENGDE: 2,2 / 6,3 km
STIGNING: 240 m
TERRENG: Krevjande / Lett terreng, måkupert
GANGTID: 1,5 / 2,5 timarFOSSUMSANDEN
CAMPING

Fyresdalsvegen 541
3870 Fyresdal - Noorwegen
+47 988 249 14